Internationaal onderzoek STIBA: Autorecycling en hergebruik materialen / auto onderdelen

Van der Ven Auto's uit Roosendaal en STIBA gaan al heel lang intensief met elkaar om. Dat gaat veel verder dan het lidmaatschap. Voor wie geen goed beeld heeft wat STIBA is of doet:

STIBA is al ruim 20 jaar de brancheorganisatie en belangenbehartiger van gecertificeerde voertuig demontagebedrijven. STIBA zet zich in voor het hergebruik van onderdelen en materialen in de voertuig demontagebranche. U begrijpt; dat met de eigen autosloop van Van der Ven Auto's, de recycling activiteiten en de opslag en (door-)verkoop van tweedehands auto-onderdelen, de samenwerking op meerdere gebieden van doorslaggevend succes is. En waar STIBA Van der Ven Auto's ondersteunt, zo willen wij graag wat terugdoen en een internationaal onderzoek bij u onder de aandacht brengen.

Onlangs is STIBA samen met FOCWA en TNO een nieuw internationaal onderzoek gestart met betrekking tot recycling, hergebruik van materialen, verkoopbaarheid onderdelen en schadeherstel over vijf jaar en de jaren daarna.Het toepassen van nieuwe productie- en logistieke methoden bij autofabrikanten leidt tot nieuwe constructies, materialen(gebruik) en complexe(re) systemen.

STIBA heeft concreet een aantal onderzoeksvragen neergelegd met betrekking tot de auto van de toekomst.

  • welke materialen gaan gebruikt worden in de komende 5 jaren;
  • welke aandrijfsystemen komen wij over 5 jaar tegen;
  • welke elektronische systemen zijn binnen 5 jaar te verwachten;
  • welke materialen kunnen hergebruikt worden;
  • welke onderdelen kunnen hergebruikt / verkocht worden;
  • welke afvalstromen gaan we krijgen.

STIBA wil met dit onderzoek concrete tools en hulpmiddelen ontwikkelen voor haar leden op het gebied van kennisniveau, verkoopbaarheid van onderdelen, recycling en hergebruik van materialen. Dus ook Van der Ven Auto's is zeer gebaat bij dit onderzoek en de uitkomsten daarvan. Elke professionele inbreng zien wij dan ook als zeer waardevol.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp, wellicht al verhelderende antwoorden hebben op de vragen, dan kunt u dit kenbaar maken via het email-adres: [email protected]